Množstvo benefitov

Čo je Carstore?

Carstore je súčasťou skupiny Hedin Bil Group, ktorá je známa kvalitným pracovným prostredím. Víziou Hedina Bila je, aby služby a produkty skupiny mali čo najmenší dopad na životné prostredie a tým prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju. Otázky kvality a životného prostredia sú dve veľmi dôležité oblasti. Úsilím spoločnosti Hedin Bil je zohľadňovať všetky záujmy skupiny pri každej obchodnej operácii. Od roku 2005 je Hedin Bil Group držiteľom certifikátov podľa ISO 9001 a ISO 14001.

Cieľom systematickej práce spoločnosti v oblasti kvality a ochrany životného prostredia je, aby každodenná práca kládla dôraz na starostlivosť o životné prostredie, zdravie a kvalitu a aby naše pracoviská boli vnímané ako rozvoj a stimulácia pre všetkých zamestnancov. S angažovanými a zodpovednými zamestnancami a lídrami sa posilňuje konkurencieschopnosť a značka spoločnosti. Účelom tejto politiky je zabezpečiť, aby všetky naše prevádzky prijali opatrenia na neustále zlepšovanie okolia a znižovanie vplyvu na životné prostredie a predchádzali znečisťovaniu na základe našich významných environmentálnych aspektov.

Ambíciou spoločnosti je, aby naša systematická práca v oblasti kvality a ochrany životného prostredia viedla k dlhodobej ziskovosti pre ďalší rozvoj. Naša práca prispeje k dosiahnutiu našich celkových cieľov v oblasti kvality a životného prostredia a možno ju zhrnúť takto:

Prekračujeme očakávania zákazníkov

Naším cieľom je, aby zamestnanci pôsobili ako ambasádori našej značky a na každom stretnutí prekonávali očakávania zákazníkov. Zákaznícky servis na svetovej úrovni vnímame ako silný konkurenčný nástroj. Naše kľúčové slová, bezpečnosť, dôveryhodnosť a dostupnosť, naznačujú, že každý zákazník by sa mal cítiť viditeľný a dôležitý. Toto bude prenikať do nášho správania vo všetkých situáciách, keď sa stretávame so zákazníkmi a tiež inými relevantnými zainteresovanými stranami, či už externými ale aj internými.

Spoluprácou znižujeme náš vplyv na životné prostredie

Prostredníctvom aktívnej spolupráce medzi manažmentom, manažérmi, zamestnancami, dodávateľmi, úradmi a priemyselnými organizáciami zaisťujeme, že sa zníži náš vplyv na životné prostredie a že sa zabráni znečisťovaniu. Látky nebezpečné pre životné prostredie sa musia likvidovať a recyklovať alebo spracovávať dlhodobo a ekologicky správnym spôsobom.

Prekračujeme externé požiadavky

Súčasnú legislatívu, záväzné požiadavky a očakávania považujeme za spodnú hranicu našej práce. Podporujeme našich zamestnancov, zákazníkov, partnerov a ďalšie zainteresované strany, aby mali od našej práce vždy vysoké očakávania.

Berieme zodpovednosť na seba

Naši zamestnanci sú odhodlaní a preberajú zodpovednosť za všetky aspekty vykonávanej práce. Naši manažéri sú jasným a viditeľným vedením. Všetci zamestnanci dodržiavajú smernice a pravidlá. Venujú pozornosť zlepšeniam a hlásia nedostatky v našich procese.

Máme stanovené zodpovednosti

Naša systematická práca v oblasti kvality a životného prostredia je založená na zrozumiteľnom rozdelení zodpovednosti. Podnikanie posúvame vpred prostredníctvom aktívneho riadenia podľa cieľov s neustálym zlepšovaním našej výkonnosti. Dodržujeme pravidlá dohody.

Máme vysoký level odbornosti

Zabezpečujeme, aby naši manažéri a zamestnanci mali správne zručnosti, aby boli schopní kontrolovať kvalitnú a environmentálnu prácu a prispievať k jej zlepšeniu. Na partnerov a dodávateľov kladieme vysoké nároky.