Pre dodávateľov

Dodávatelia

Nákupné oddelenie v Carstore pracuje na celoskupinových nákupoch a obstarávaniach príslušenstva, zariadení, služieb a nepriamych materiálov s cieľom získať čo najlepšie podmienky a byť zaujímavým partnerom pre našich dodávateľov. Všetky nákupné aktivity sú založené na objektivite, profesionalite a konkurencii. Pri nákupe zohľadníme kvalitu, životné prostredie, hospodárnosť a ochotu a schopnosť dodávateľa udržiavať vysokú úroveň služieb.

Naším cieľom je v maximálnej možnej miere využívať spoločných dodávateľov a vyhýbať sa lokálnym obchodom. Základom tohto úspechu je spolupráca so všetkými oddeleniami v rámci skupiny.

Obchodní partneri

V kontakte s obchodnými partnermi sa snažíme byť tým najlepším partnerom pre našich dodávateľov, zástupcov a distribútorov. Carstore hodnotí a vyberá obchodných partnerov na základe objektívnych faktorov, akými sú produktivita, kvalita, dodacia kapacita, cena a spoľahlivosť, ako aj ich odhodlanie k rozvoju a environmentálnej a udržateľnej práci.

Obchodná integrita

V našom podnikaní je naša povesť veľmi cenným aktívom a máme vysoké štandardy pre našu obchodnú a osobnú etiku. Dodržiavame naše interné smernice a všetky príslušné zákony a nariadenia.

Netolerujeme úplatky, korupciu ani iné podobné správanie

Podporujeme a snažíme sa o spravodlivú hospodársku súťaž. Preto sa zdržiavame diskusií alebo dohôd s konkurentmi o cenách, rozdelení trhu alebo iných podobných aktivitách. – Obchodné dary alebo pohostinnosť sú ponúkané alebo prijímané iba v súlade so zákonmi a predpismi a praxou obchodného života. Neprijímame pohostinnosť ani dary od nikoho, s kým má Carstore alebo môže mať obchodný vzťah, ak to presahuje bežné zastupovanie.

Všeobecné požiadavky na schválenie dodávateľskej zmluvy

Všetci dodávatelia sú hodnotení podľa všeobecných požiadaviek, t. j. či spĺňajú zákony a predpisy a mali by spĺňať minimálne požiadavky uvedené v našom hodnotení dodávateľov. Požiadavky okrem iného znamenajú, že dodávateľ by mal byť certifikovaný podľa ISO 9001 & ISO 14001.

Dodávatelia sú hodnotení aj na základe všeobecných požiadaviek, akými sú geografické pokrytie a možnosti distribúcie, možnosť administratívnej a technickej podpory, školenia a rozvoj, politika kvality a životného prostredia a aktívne zameranie na produktivitu a neustále zlepšovanie.

Udržateľnosť a životné prostredie

Automobilový obchod sa bude, ak je to možné, snažiť zaobstarať produkty, ktoré sú označené environmentálnou značkou a sú spravodlivo obchodované. Environmentálne požiadavky musia byť zvážené a musí sa s nimi zaobchádzať ako s jednou požiadavkou spomedzi niekoľkých ďalších. Požiadavky musia byť jasne definované a uvedené v špecifikácii požiadavky alebo v požiadavke. Pri nákupe budeme ako jednu z viacerých kvalitatívnych požiadaviek brať do úvahy udržateľnosť, environmentálne a pracovné prostredie.

Naši schválení dodávatelia budú pracovať tak, aby zabezpečili, že ich produkty a služby:

  • nie sú škodlivé pre spotrebiteľov ani používateľov.
  • môžu byť opätovne použité alebo sú biologicky odbúrateľné.
  • počas obdobia rotácie je založená na efektívnom využívaní zdrojov, pokiaľ ide o suroviny, vodu a energiu.
  • čo najmenej poškodzujú ozónovú vrstvu, zvyšujú skleníkový efekt alebo prispievajú k okysľovaniu pôdy a vody.

Môžete si prečítať viac o našej spoločnej práci s udržateľnosťou v našej politike kvality a životného prostredia.

Fakturačné údaje

Keď nám ako dodávateľ fakturujete, majte na pamäti, že sme skupina, kde je dôležité, aby faktúra prišla správnej spoločnosti. Carstore je súčasťou skupiny Hedin Bil. Viac informácií vám poskytne vaša kontaktná osoba u nás alebo priamo finančné oddelenie spoločnosti Hedin Bil na adrese leverantorsreskontran@hedinbil.se. Viac o našich rôznych fakturačných adresách a typoch faktúr, ktoré akceptujeme, si môžete prečítať v nižšie uvedenom dokumente.

Informácie o dodávateľovi Carstore

Žiadosti o spoluprácu

Carstore je súčasťou skupiny Hedin Bil Group. Žiadosti o spoluprácu prosíme posielať na adresu: m.tacar@car-store.sk.